Tunnista ja turvallista riskikohteet

Tee InnoTrafikin maksuton riskikartoitus.
Kun turvallistamista vaativat paikat on tunnistettu, voimme auttaa turvallisuus-suunnitelman sisällön terävöittämisessä.
Tee koneet ja ihmiset näkyviksi älykkäillä turvaratkaisuilla.

Tavoitteena 0 onnettomuutta.

Työkone tai henkilö siirtyy tilasta toiseen

Ajoväylät tulee suunnitella niin, ettei synny tarpeettomia risteyksiä, aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Koneen ja henkilön törmäysvaara kasvaa tultaessa nosto-oven takaa tilasta esim. lastauslaiturille.

Työkone tai henkilö tulee esteen takaa

Näkyvyys työkoneesta on usein huono, eikä kuljettaja aina tiedä liikkuuko vaara-alueella henkilöitä. Havainnointi on vaikeaa työkoneen tullessa kulman takaa, kyydissä olevan korkean kuorman takia tai tilassa voi olla suuria näköesteitä.

Työkoneiden yhteentörmäys

Tiloissa, missä liikkuu paljon työkoneita esim. suurissa logistiikkakeskuksissa, saattaa usein syntyä vaarallisia tilanteita vauhdikkaasti liikkuvien työkoneiden välillä. Törmäysvaara ja “läheltä piti” -tilanteita syntyy helposti.

Satunnaiset vierailijat työkoneiden reiteillä

Aina ei ole mahdollista varustaa törmäysvaara-alueella liikkuvia henkilöitä turvalaitteilla. Ulkopuoliset tavarantoimittajat, toimistohenkilöt tai satunnaiset vierailijat saattavat kulkea reiteillä missä on törmäysvaara koneiden kanssa.

Tee maksuton riskikartoitus

Haluamme auttaa työturvallisuudesta vastaavia ammattilaisia turvallisemman ympäristön luomisessa. InnoTrafikin maksuttoman riskikartoituksen avulla pystytään kartoittamaan vaaran paikat ja turvallistamista vaativat kohteet. Riskikartoituksen ensimmäisen vaiheen tekemiseen menee aikaa noin 10 min. Asiantuntijamme on yhteydessä muutaman päivän sisällä kartoituksen saapumisesta. 
Riskikartoituksen tekeminen on maksutonta eikä velvoita mihinkään.

Pystymme auttamaan, kun vanhat ratkaisut eivät riitä.
Lataa "Tunnista riskikohteet" -esite.

 

TEE MAKSUTON riskikartoitus

Pyydä tarjous tai kysy lisätietoja

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Puhelimitse
+358 40 777 8636

Sähköpostitse
Enable JavaScript to view protected content.