Safety Zone Turvatolppa koulukiusaamista vastaan

”Paina nappia ja pidä kaverista huolta”

Kenenkään ei pitäisi joutua kiusatuksi koulun pihalla tai muuallakaan. Turvallinen kouluympäristö tulisi olla kaikkien koululaisten oikeus. Koulujen pihoilla välituntivalvojien tehtävä on huolehtia, että leikit sujuvat turvallisesti. Myös koululaisilla on tärkeä rooli huolehtia siitä, että kaikilla on mukavaa välitunnilla.

Safety Zone Turvatolppa on kirkasvärinen tolppa, joka asennetaan koulun pihalle. Se on välituntien väsymätön ja kustannustehokas valvoja. Välkky-turvatolppa madaltaa kynnystä puuttua kiusaamistilanteisiin, se kannustaa koululaisia huolehtimaan toisistaan. Tolpassa on nappi, jota painamalla saadaan annettua välituntivalvojan henkilötunnistimeen hälytys ja apu paikalle.

Lataa Välkky Safety Zone Turvatolppa -esite.


Pilottihanke meneillään Törnävän koululla, Seinäjoella

Safety Zone Turvatolpan toimivuutta ja vaikuttavuutta kiusaamisen vähentämiseen tutkitaan pilottihankkeen loputtua. Oppilaille ja opettajille on toimitettu linkki sähköiseen lomakkeeseen. Tietoja kerätään noin neljän viikon ajan hankkeen loppumisen jälkeen. Jokaista vastaajaa on kannustettu täyttämään lomake itsenäisesti ja lapsia on avustettu lomakkeen täytössä tarpeen mukaan. Oppilaat ovat 1-4 luokkalaisia.  

”Koulukiusaamistutkimuksen mukaan 1-2 luokkalaisten asenteisiin voidaan vaikuttaa niin, ettei kiusaamisroolit ala vaikuttamaan käyttäytymiseen.” - Tutkijatohtori, Niina Mäntylä, Vaasan yliopisto

Kysely on vielä kesken, mutta siihen on saatu hyvin vastauksi sekä oppilailta että opettajilta ja yli 80% vastaajista on kertonut Välkky -turvatolpan tuoneen lisää turvallisuuden tunnetta välituntileikkeihin. Kynnys ilmoittaa kiusaamisesta on myös madaltunut ja tolppa koulun pihalla on koettu kivaksi.

”Tuli turvallisempi olo kun aikaisemmin. Nyt saa nopeammin apua välitunnin aikana jos vaikka kiusataan tai syrjitään.” 
-    Oppilas, Törnävän koulu
”Ihan toimiva systeemi. Tolpan avulla oppilaat ilmoittavat lähinnä riitatilanteista välitunnilla ja niihin on helpompi puuttua.”
-    Opettaja, Törnävän koulu

Tutkimustulokset julkaistaan niiden valmistuttua 2021.

Lisätietoja:www.painanappia.fi