Kysymyksiä ja vastauksia

Onko Välkky viranomaisten hyväksymä?

Välkky on liikenneviranomaisten hyväksymä tehostemerkkikapseli, jonka saa kiinnittää suojatieliikennemerkin pylvääseen. Laite täyttää liikenneviranomaisten tehostemerkkikapselille asettamat edellytykset.

Toimiiko Välkky Suomen olosuhteissa?

Välkky on suunniteltu erityisesti toimimaan pohjoisissa olosuhteissa. Välkkyn toimintalämpötila on -30 – +60 C. Välkky on IP 65 -standardin mukaisesti veden kestävä. Vilkutus näkyy myös lumisateessa sekä kirkkaalla auringon paisteella. Uusien Välkky-havainnekapseleiden säänkestävyyttä on seurattu useamman vuoden ajan, ja ne kestävät Suomen sääoloja erinomaisesti.

Välkky vaikutus suojatiealueella kulkevien toimintaan?

Välkky on suunniteltu siten, että kulkijat eivät näe sen vilkutusta, vaan voivat keskittyä liikenneympäristön huomioimiseen suojatietä ylittäessään.

Tunnistaako Välkky myös kovaa vauhtia suoja/pyörätielle tulevan pyöräilijän?

Kyllä tunnistaa. Hankalissa kohteissa Välkky-laiteparin toimintaan voidaan yhdistää myös lisäsensorikapseli, joka tunnistaa pyöräilijän jo ennen suojatiealuetta, jolloin vilkutuksen käynnistyminen aikaistuu ja autoilijat saavat enemmän reagointiaikaa.

Entä jos Välkky tunnistaa myös ohi ajavat pyöräilijät tai kulkijat, jotka eivät ole tulossa suojatielle?

Jos laite tunnistaa esim. ohi ajavan pyörän, sen tunnistusalue on säädetty virheellisesti tai liikennemerkki on asennuksen jälkeen kääntynyt. Laitteen tunnistusaluetta on tällöin säädettävä enemmän ajoradan suuntaan, jolloin ongelma poistuu. Liikennemerkkien oikeasta asennosta vastaa katukunnossapitotoimi.

Entä jos Välkky-laitteeseen kohdistetaan ilkivaltaa?

Välkky ei eroa muista liikennemerkeistä tai -opasteista sen suhteen, että ne saattavat joskus joutua ilkivallan kohteeksi. Laitetta suunniteltaessa on ilkivallan vaikutuksia kuitenkin otettu huomioon materiaalivalintoja tehtäessä ja esim. Välkyn kuoret on rakennettu iskuja hyvin kestävästä materiaalista. Myöskään laitteen akkuja ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen.

Välkyn valot palavat himmeänä yhtäjaksoisesti, mistä on kyse?

Akkujen varauksen lähestyessä loppuaan laite siirtyy vikasietotilaan, ja se ilmoittaa asiasta himmeästi palavilla valoilla, jolloin akut on välittömästi vaihdettava. Jos näet himmeästi palavan Välkyn voit ilmoittaa siitä meille osoitteella Enable JavaScript to view protected content.

Mitkä ovat Välkyn ympäristövaikutukset?

Välkky on rakennettu ympäristöystävällisesti. Välkyn kapselikuoret voi palauttaa elinkaaren lopussa takaisin InnoTrafik Oy:lle kierrätettäviksi. Käytettävät akut ovat kierrätettäviä (Recser kierrätys). Välkyn pakkauksessa käytetään kierrätettäviä materiaaleja.

Miten Välkky Signin vilkkuminen toimii?

Tuotteen vilkkuminen aktivoituu jalankulkijan/pyöräilijän liikkeestä hämärällä, ja vilkkuu 16 sekuntia aktivoitumisesta.

Mikä on sopiva käyttökohde Välkky Signille?

Välkky Sign soveltuu erinomaisesti suojatiealueelle missä näkyvyys on huono tai missä tarvitaan lisäturvallisuutta. Sekä tavalliset, että keskisaarekkeiset suojatiet sopivat hyvin Välkky Signille.

Onko Välkky Sign viranomaisten hyväksymä?

Välkky Sign on liikenneviranomaisten hyväksymä valaistu kalvoheijastinmerkki.

Miten Välkky Sign on suojattu ilkivallalta?

Välkky Sign ei eroa muista liikennemerkeistä tai -opasteista siinä, että ne saattavat joskus joutua ilkivallan kohteeksi. Välkky Sign on kuitenkin rakennettu siten, että sen osia kuten akkua ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen, ja tuotteen suunnittelussa on otettu huomioon ilkivallan mahdollisuus.

Toimiiko tuote Suomen olosuhteissa?

Välkky Sign on suunniteltu toimimaan Suomen olosuhteissa. Välkky Signin toimintalämpötila on -30 – +50 C. Lisäksi Välkky on IP 65 -standardin mukaisesti kosteuden ja pölynkestävä.

Mitä jos Välkky Signiin tulee toimintahäiriö?

Välkky Signin toimintalogikka perustuu sekä pasiiviseen, että aktiiviseen toimintoon. Mikäli jostain syystä toimintahäiriöitä esiintyy tuote toimii tavallisena heijastavana liiikennemerkkinä.

Korvaako Välkky Sign liikennevalot, hidastetöyssyt ja muut keinot?

Tuote voidaan käyttää joko itsenäisenä huomiokeinona esimerkiksi uusia liikenneväyliä suunniteltaessa. Vastaavasti sitä voidaan käyttää täydentämään jo olemassa olevia ratkaisuja kuten hidastetöyssyjä.

Entä jos liikennemerkkitolppa liikkuu ja vääristää Välkky Signin kohdistuksen?

Katu- ja kunnossapito ovat vastuullisia lain mukaan liikennemerkkien oikeasta asennosta.

Eikö vastaavia ratkaisuja ole jo olemassa? Miten tämä eroaa niistä?

Tuote on sisältäpäin valaistu liikennemerkki yhdistettynä liikkeentunnistukseen mikä korostaa itse liikennemerkin viestiä luonnolisella tavalla. Tuote on nopea ja helppo asentaa, eikä vaadi verkkovirtaa.