Ajankohtaista

STT info: Lupaavia tuloksia valtatiellä 8 Nousiaisissa aktiivisen hirvivaroitusjärjestelmän vaikutuksista

11.03.2024

STT Info: Varsinais-Suomen Ely-keskus 11.3.2024

Valtatiellä 8 Nousiaisissa on tutkittu aktiivisen hirvivaroitusjärjestelmän toimintaa ja vaikutuksia hirvieläinonnettomuuksien ehkäisemisessä. Tutkimus alkoi kesäkuussa 2023 ja nyt on saatu ensimmäiset tulokset kokeilusta. Tulokset ovat lupaavia, sillä tutkimusjaksolla ei ole tapahtunut yhtään hirvieläinonnettomuutta toukokuun 2023 jälkeen. Alustavien tulosten perusteella autoilijat laskevat merkittävästi ajonopeuttaan nähdessään järjestelmän tuottaman varoituksen ja näin välttävät törmäyksen tietä ylittävään tai tielle tulossa olevaan kauriiseen tai hirveen.

Aktiivinen hirvivaroitusjärjestelmä ennen riista-aidan aukkokohtaa. Keltainen varoitusvilkku ja varoitusliikennemerkki.
Aktiivinen hirvivaroitusjärjestelmä ennen riista-aidan aukkokohtaa. Keltainen varoitusvilkku ja varoitusliikennemerkki.
Hirvet ja kauriit ylittävät tien usein riista-aitojen aukkopaikkojen kohdalta. Siksi aukkokohta riista-aidassa pyritään sijoittamaan kohtaan, jossa on mahdollisimman hyvät näkemät. Hirviaitojen aukot ovat silti onnettomuusherkkiä paikkoja. Nousiaisissa valtatiellä 8 kokeillaan uudenlaista aktiivista hirvivaroitusjärjestelmää, jossa hirvivaroitusmerkkien yhteyteen on asennettu huomiovaloja. Ne aktivoituvat ja varoittavat autoilijaa vain silloin, kun hirviä tai kauriita havaitaan ajoradan läheisyydessä. Järjestelmään sisältyy myös Mynämäentien pohjoiseen liittymään asennettu ihmispuhetta tuottava riistaäänimajakka, joka toimii pelottimena hirvieläimille ja siten ohjaa ne ylittämään tien suunnitellusta riista-aidan aukkokohdasta.

"Valtatien 8 riista-aidat ohjaavat hirvieläinten kulun tähän aukkokohtaan, jonka kautta tien on ylittänyt jopa 30 hirvieläintä päivässä – riski kolariin ilman varoitusjärjestelmää on merkittävä",  kommentoi hirvitalousaluesuunnittelija Antti Rinne Suomen riistakeskuksesta.

"Riista-aukon kohdalla hirvieläinten määrää lisää noin kahden kilometrin päähän ELY-Keskuksen asentamat riistaritilät, joiden tehtävänä on ohjata hirvieläimet pois risteysalueelta, riista-aidan aukkokohtaan", kertoo InnoTrafik Oy:n tuoteasiantuntija Jouni Hänninen.

Tutkimuksen tähänastiset tulokset ovat lupaavia, sillä tutkimusjaksolla ei ole tapahtunut yhtään hirvieläinonnettomuutta toukokuun 2023 jälkeen. Alustavien tulosten perusteella autoilijat ovat ymmärtäneet riistavaroitusjärjestelmän merkityksen, vähentämällä merkittävästi ajonopeuttaan nähdessään järjestelmän tuottaman varoituksen ja näin välttävät törmäyksen tietä ylittävään tai tielle tulossa olevaan kauriiseen tai hirveen.

Riistavaroitusjärjestelmän on suomalainen innovaatio, jonka huomiovalojen aktivoitumisen tunnistusmenetelmänä käytetään mm. infrapunavaloa ja tutkaa. Kaikissa tunnistusmenetelmissä on kuitenkin virhemahdollisuuksia, eli vääriä hälytyksiä, jotka usein toistuessaan vähentävät varoitusjärjestelmän uskottavuutta autoilijoiden silmissä.

"Tutkimushankkeessa varoitusjärjestelmän virhehälytykset pyritään minimoimaan järjestelmää optimoimalla ja toimintavarmuutta lisäämään, jotta järjestelmä voisi tulevaisuudessa tarjota kilpailukykyisen ja luotettavan vaihtoehdon hirvieläinonnettomuuksien ähkäisemiseen", kertoo liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Taustaa hirvieläinten liikkumisesta
Hirvieläimillä on vuosisatoja vanhoja kulkureittejä. Kun nämä kulkureitit katkaistaan riista-aidalla, eläimet lähtevät etsimään kiertotietä. Hirvet ja kauriit ylittävätkin tien usein juuri riista-aitojen aukkopaikkojen kohdalta. Siksi tämä korvaava tienylityspaikka ja aukkokohta riista-aidassa pyritään sijoittamaan pellon tai niityn kohdalle, jossa on mahdollisimman hyvät näkemät. Tällainen tieylityspaikka on Nousiaisissa valtatiellä 8 Mynämäentien kahden liittymän välisellä tieosuudella Repolan kylän kohdalla. Vuonna 2021 valmistuneen riista-aidan myötä onnettomuudet aidoitetulla tiejaksolla ovat merkittävästi vähentyneet ja keskittyneet eläinten tienylityspaikaksi jätettyyn aukkokohtaan. Aukkokohdassa sattui vuonna 2022 yhteensä 12 hirvi- ja kauriskolaria.

Riista-aidan aukkokohtaa ei ole mahdollista tukkia, eikä riistaeläinten yli- tai alikulkua ole rahoitusta rakentaa. Onnettomuuksilta välttymisen ainoa keino on pyrkiä vaikuttamaan kuljettajien ajokäyttäytymiseen. Kuljettajien käyttäytymiseen pyritään vaikuttamaan lisäämällä tietoisuutta hirvieläimistä, parantamalla hirvieläimien havaittavuutta ja vaikuttamalla ajonopeuteen, jotta kuljettajalla on enemmän aikaa reagoida ja välttää törmäys.

Taustaa tutkimusprojektista
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen riistakeskus ja InnoTrafik Oy ovat nyt yhteistyössä käynnistäneet tutkimusprojektin, jonka tavoitteena on selvittää aktiivisen varoitusjärjestelmän toimivuus ja vaikutukset ajonopeuksiin ja onnettomuuksiin. Järjestelmän toimittaa älyliikennelaitteita kehittävä InnoTrafik Oy. Tulokset analysoi ja tutkimusraportin laatii professori Pekka Räsänen ja VTT Aki Koivula Turun yliopistosta.

Tutkimusprojektin ajaksi tiejaksolle on asennettu 24/7 toimiva videovalvonta- ja seurantajärjestelmä, jolla todennetaan varoitusjärjestelmän toiminta, vaikutukset ajonopeuksiin ja onnettomuuksiin. Järjestelmään sisältyy myös Mynämäentien pohjoiseen liittymään asennettu ihmispuhetta tuottava äänimajakka, joka toimii pelottimena hirvieläimille ja siten ohjaa ne ylittämään tien suunnitellusta riista-aidan aukkokohdasta. Turun yliopiston tutkijat analysoivat kerättävän tiedon ja tuottavat tietoa onnettomuustilanteiden keskeisistä tekijöistä sekä riskisuhteista erilaisissa olosuhteissa. Tutkimuksessa selvitetään, miten havaintotekniikkaa voidaan kehittää siten, että väärät hälytykset minimoidaan. Lisäksi selvitetään, vaikuttaako aktiivinen varoittaminen kuljettajien käyttäytymiseen pitkällä aikajaksolla hirvieläinonnettomuuksia vähentävästi.

Lisätietoja:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0400 824 207 tai Enable JavaScript to view protected content.
lnnoTrafik Oy, tuotteet ja palvelut, Jouni Hänninen, p. 040 731 4030 tai Enable JavaScript to view protected content.
Suomen riistakeskus, hirvitalousaluesuunnittelija Joni Saunaluoma, p. 029 431 2275 tai
Enable JavaScript to view protected content.
Pekka Räsänen, sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto, p. 050 567 2230 tai Enable JavaScript to view protected content.